Een gemeente zonder afdelingen

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk pakt het anders aan. Er zijn vanaf het begin van dit jaar geen afdelingen meer. De organisatie is veranderd om in te kunnen spelen op de samenleving. Dat betekent ook een verandering op persoonlijk vlak en dat is niet altijd even gemakkelijk. In deze blog ga ik in op de organisatieverandering van de gemeente en het gevolg daarvan op persoonlijk vlak.

Kanteling

De gemeente waar ik werk heeft ingezien dat haar gemeentelijke organisatie niet meer in afdelingen georganiseerd kan zijn. In een organisatievernieuwing, die ook wel ‘de kanteling’ wordt genoemd, is besloten om alle afdelingen op te doeken om op die manier buiten écht naar binnen te kunnen halen. Alle taken die de gemeente uitvoert zijn onderverdeeld in processen, projecten en opdrachten (OPP’s). Collega’s werken hieraan in verschillende samenstellingen. Zo kunnen we als organisatie beter samenwerken vanuit de verschillende vakgebieden (integraal) en op basis van wat echt nodig is voor inwoners en bestuur (vraaggericht). Uitgangspunt hierbij is ‘organiseren vanuit het werk’. De wensen van inwoners, bedrijven en het bestuur vormen de input voor dat ‘werk’. Het gaat er om dat we openstaan voor de wensen van buiten, flexibel ons werk organiseren om daarmee om te gaan en vervolgens ook output bewerkstelligen. Hierbij telt het resultaat en niet zozeer de procedure.

Veranderen vanuit de organisatie

Het schrappen van afdelingen en het werken in verschillende samenstellingen betekent een voorwaarde voor werken op een andere manier, maar is daar nog geen garantie voor. Opeens zonder afdelingen werken is niet eenvoudig. De bureaucratische manier van werken heeft een mindset gecreëerd binnen gemeenten die verkokerd kan zijn, ook in deze gemeente. De hiërarchische verhoudingen hebben ervoor gezorgd dat niet alle ambtenaren ruimte voelen voor eigen initiatieven.

Persoonlijk kantelen

De organisatie is in volle ontwikkeling op dit vlak. Ik werk zelf vanaf januari bij deze gemeente en ben dus eigenlijk meteen gaan werken in een organisatie zonder afdelingen. Hoewel ik geniet van de ruimte, loop ik er tegen aan dat het soms ook best lastig is. Zo zijn systemen soms nog op een oude manier ingericht. Ook moet je goed je eigen grenzen kunnen bewaken. Voor dat je het weet trek je te veel werk naar je toe. Het is zoeken ‘waar je wel en niet van bent’, zeker als je nieuw bent. Daarnaast merk ik dat het niet gemakkelijk is om gezamenlijk te bepalen wat urgentie heeft. Als je het daarover oneens bent met een collega, is er geen afdelingshoofd meer die bepaalt wat voorrang moet krijgen. Nu we op gelijke voet met elkaar staan, moeten we er samen uitkomen. Soms is kantelen dus best pittig!

Gesprek

Een nieuwe organisatie kent zijn nieuwe uitdagingen. Tijdens het congres dat we organiseren ga ik graag in gesprek met professionals die ook bezig zijn met de veranderende wereld en het effect daarvan op organisaties – of juist zij die daar mee bezig willen gaan. Ik denk dat we van elkaar kunnen leren als het gaat om de uitdagingen die je tegenkomt bij een verandering. De workshops tijdens het congres zullen gericht zijn op zowel de nieuwe manier van organiseren als hoe je daar als medewerker mee om kunt gaan.

Over de auteur - Puck van Tilburg

10749964_790800544312427_8594952852286016873_oPuck van Tilburg is bestuurskundige. Ze werkt bij bestuursondersteuning als adviseur. Puck zet zich in om het imago van ambtenaren te verbeteren en schrijft onder andere blogs voor deambtenaar.nl 

Deel deze blog!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *