Kantelen voor een goede relatie

‘Woningwet nog niet goed geland bij gemeenten’ schreef Binnenlands Bestuur onlangs. Daarbij werd een onderzoek geciteerd dat stelde ‘Zo staat stakeholdermanagement bij veel gemeenten nog in de kinderschoenen en de kennis van wat er bij de woningcorporatie en huurdersorganisaties speelt, is vaak gering. De woonvisie en prestatieafspraken zijn instrumenten om lokale invulling te geven aan de Woningwet. Het proces daaromheen moet gemeenten in hun nieuwe rol brengen en vraagt een nieuw type ambtenaar: de relatiemanager.’

Ik lees dit met enige verbazing. Half december is de Woonvisie van Bodegraven-Reeuwijk door de gemeenteraad vastgesteld en half maart zijn de daaruit volgende prestatieafspraken getekend door de gemeente, de twee woningcorporaties en de twee huurdersverenigingen in de gemeente. Het is het resultaat van een proces van ruim een jaar waarin we intensief met elkaar hebben opgetrokken, een proces waar ook veel andere partijen bij betrokken zijn geweest. Het eindresultaat mag er zijn volgens mij: in de periode 2016-2019 realiseren de woningcorporaties 180 nieuwe sociale huurwoningen, hard nodig gezien de huidige druk op dit segment en de instroom van vergunninghouders in de gemeente. Tegelijkertijd investeren de corporaties in verduurzaming van de bestaande voorraad, gaan wij gezamenlijk werken aan het vergroten van de bewustwording bij senioren rond langer zelfstandig thuis wonen en gaan de huurdersverenigingen via energiecoaches bewoners voorlichten over energiebesparing (om maar enkele hoofdpunten te noemen).

In het afgelopen jaar hebben wij dus heel goed geleerd wat er bij de corporaties en huurdersverenigingen speelt en andersom. Is dat nu zo bijzonder? Ik vind van niet. Eigenlijk is het namelijk heel simpel. Het sleutelwoord is ‘relatie’. In onze gemeente hebben alle partijen daarom in het afgelopen jaar geïnvesteerd in de onderlinge relatie. Als gemeente kunnen wij wel een andere energieleverancier kiezen, maar niet een andere corporatie of een andere huurdersvereniging. Voor de corporatie en de huurdersvereniging geldt hetzelfde. In het proces van woonvisie en prestatieafspraken gaan voor de korte-termijn resultaten heeft weinig nut. Misschien kunnen we als gemeente de corporatie wel dwingen iets te doen tegen hun zin, maar op langere termijn hebben we daar waarschijnlijk alleen maar last van. Het is dus zoeken naar een balans tussen de belangen van alle partijen. Dat is niet altijd makkelijk: een verschil van inzicht tussen de gemeente en een van de corporaties rond een specifiek project blokkeerde bijna het tekenen van de afspraken. Maar doordat er tijdens het hele proces veel vertrouwen over en weer was ontstaan, bleven we met elkaar in gesprek. En door naar het totaal van de afspraken te kijken, konden we als gemeente accepteren dat wij op dit punt niet geheel ons zin kregen.

Wat heeft bovenstaande nu met de kanteling van onze gemeente te maken? Veel, denk ik. Door de kanteling waren binnen de gemeentelijke organisatie de hiërarchische lagen en de schotten tussen afdelingen verdwenen. Dit creërde korte lijnen met het bestuur en met andere medewerkers, wat afstemmen vergemakkelijkte. In het hele proces kon ik snel schakelen met mijn tegenvoeters bij de corporaties. Ik kon duidelijk maken waar bij ons de pijnpunten lagen en bij de corporaties en huurdersverenigingen ideeën aftasten om die op te lossen. Omgekeerd konden zij hetzelfde met mij. Doordat ik in het proces geen formele positie had, kon ik de informele kanalen open houden, ook toen we het even heel oneens met elkaar waren.

Wat heb ik geleerd? Vooral dit: zorg dat je in gesprek blijft met elkaar, ook als het moeilijk gaat. Wees duidelijk als er intern weerstand is, zodat de andere partijen daar niet door overvallen worden. En zorg dat je elkaar aardig blijft vinden, want samenwerken is mensenwerk en dat gaat veel beter als er een goede onderlinge relatie is. Onze gekantelde organisatie maakt directere relaties met andere partijen mogelijk en vergemakkelijkt daarmee ook het opbouwen van een goede relatie met die partijen. Kantelen voor een goede relatie, misschien komt het daar wel op neer.

Over de auteur - Pieter van Haeften

Pieter van Haeften 113x150Beleidsmedewerker wonen bij de gemeente,  is nog altijd gefascineerd door de wondere wereld van het wonen. Iedereen woont en heeft dus verstand van wonen. Dat maakt dat je alleen door samenwerking tot goede oplossingen kan komen. ‘Mijn ambitie is daarbij een gezonde dosis realisme in te brengen. Dat is de Delftse ingenieur in mij’. 

Enthousiast geworden? Meld je dan hier aan voor het congres!

Deel deze blog!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *