Gedachtegoed

Het kan ook anders. De veranderende samenleving heeft grote betekenis voor de wijze van organiseren, samenwerken en leiderschap. Daar waar voorheen hiërarchische structuren, systemen en instrumentarium leidend waren, worden flexibiliteit, netwerken en snel kunnen reageren steeds belangrijker om verbinding te kunnen maken met de buitenwereld.

Door het loslaten van hiërarchische structuren, systeem- en proceduredenken ontstaat er ruimte om de opgaven met elkaar op te lossen zonder dat er onnodig tijd- en energieverlies optreedt. De bureaucratie kan immers alleen van binnenuit doorbroken worden. Geen instrumenteel technische oplossingen meer voor en door “oude” nieuwe denkers, maar een beweging die juist ruimte biedt om echt van binnenuit de kracht te laten ontstaan om te vernieuwen.

Deze beweging zorgt voor een context waarin gedacht wordt vanuit “het organiseren vanuit het werk” en “het werken vanuit kracht” waardoor nieuwe vormen van samenwerken, organiseren en leiderschap mogelijk wordt. Functie- en afdelingsongebonden werken zonder hiërarchie en harkjesstructuur zorgt voor een ontschotting van bestaande structuren en geeft ruimte aan het ontstaan van flexibele samenwerkingsvormen, waarin mensen elkaar op een netwerkachtige manier vinden door gezamenlijk opgaven op te lossen. Op een natuurlijke wijze wordt het gezamenlijk inzicht in elkaars bijdrage in het werk vergroot en de integraliteit van de gezamenlijke dienstverlening versterkt.

Wil je meer weten over deze manier van werken? Neem vrijblijvend contact op met de organisatie via inspiratiedag@bodegraven-reeuwijk.nl.